THE MATRIX HAS YOU

Po traumatycznych przeżyciach rewolucji francuskiej, wskutek postępującego wzrostu świadomości jednostki i społeczeństwa, formowaniu się standardu praw jednostki, niewolnictwo i kolonizowanie narodów przez elity w „starym stylu”, brutalną przemocą, łańcuchami, kajdanami i batem stało się trudne, a nawet niemożliwe, a przede wszystkim niebezpieczne.

Ci którzy czerpali bogactwo z bestialskiego wyzyskiwania ludzi i ziemi poszukiwali systemu niewidzialnego zniewolenia. To właśnie o takim kolonializmie mówi Morfeusz w Matrixie braci Wachowskich:

„Matrix jest wszędzie, otacza nas ze wszystkich stron. Nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy, czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę” i dalej „Jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w kajdanach. W więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu umysłów”.

Z pomocą psychopatom, bestiom i potworom, chełpiącym się swoją pozycją i bogactwem, przyszła nauka, dynamicznie rozwijająca się od XVIII wieku, cyniczni jej przedstawiciele, gotowi poświęcić wszystko byleby zaistnieć w podręcznikach przedmiotu. Ci dumni geniusze przekazali w ręce garstki szaleńców osiągnięcia ludzkiego umysłu. Od tej pory, do dziś, nauka jest wykorzystywana przeciwko człowiekowi, stała się jego śmiertelnym wrogiem. Z połączenia psychologii, ekonomii, medycyny, chemii, prawa, matematyki, fizyki i wielu innych dziedzin nauki zrodziła się inżyniera społeczna z wielką precyzją kreująca procesy społeczne na wielką skalę, zniewalająca rzesze ludzi, wysysająca z nich owoce geniuszu, energię i siłę.

Za ojca założyciela psychologii społecznej uważa się niemieckiego fizjologa i psychologa Wilhelma Wundta ( 1856-1939 ), wykładowcę na Uniwersytecie w Lipsku. Wundt przekonywał, że ludzie nie mają świadomości, tyko wydaje im się, że ją mają. Wszystko, według Wundta opiera się na zaprogramowanej reakcji, zachowaniu warunkowanym z zewnątrz. W tym właśnie kierunku dynamicznie rozwinęła się nauka w zachodnim świecie i tak stała się fundamentem systemu podtrzymującego władzę zachodnich elit. Te elity swą wyższość wobec narodów wschodu wyprowadzają właśnie ze zdobyczy tej nauki, z głębokiego poznania natury człowieka, jego związków i relacji z innymi ludźmi, z umiejętności wykorzystania zdobyczy tej nauki do prowadzenia handlu, finansów, konkurencji, rywalizacji, w końcu dzierżenia władzy i podboju.

Okres od 1871 do 1913 był epoką wielkich odkryć (Belle Epoque), entuzjazm ludzi był wtedy niebywały, a perspektywy ludzkości wydawały się być wspaniałe. Narodził się wówczas behawioryzm, nauka której przedmiotem są zachowania człowieka. J.B. Watson, prekursor behawioryzmu, powiedział ponad sto lat temu:

„Dajcie mi tuzin zdrowych niemowląt i dostarczcie im to wszystko co składa się na mój własny, szczególny świat, a zapewniam was, że wezmę na chybił trafił jedno z nich i uczynię z niego dowolnego typu specjalistę, czy to będzie lekarz, sędzia, artysta, kupiec, a nawet żebrak czy złodziej, bez względu na jego talenty, skłonności, zadatki i rasę przodków”
(J.B. Watson, Psychology as the Behaviorist Views 1913, strona 163).

Chciwej i cynicznej elicie, żyjącej do tej pory na koszt społeczeństwa przy pomocy terroru i przemocy, nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Ogromne środki desygnowano na rozwój socjologii, psychologii , nauk behawioralnych, by zaprząc zdobycze tych nauk do stworzenia idealnego systemu wyzysku, niewoli i podtrzymywania władzy.

Przedstawiciele finansjery, fabrykanci, bankowcy, prezesi i dyrektorzy korporacji  prześcigali się w projektowaniu nowego ładu społecznego podporządkowanego ich interesom. King Camp Gilette,  w swoich publikacjach „World Corporations” (1910) oraz „People’s Corporations” (1924) wyłożył naturę utopijnego socjalizmu korporacyjnego. To właśnie wizja Pana od maszynek do golenia materializuje się dziś na naszych oczach.

Inny przedstawiciel kadry zarządzającej korporacjami Frederick Winslow Taylor w publikacjach „Shop Management” (1903) oraz „The principles of Scientific Management” (1911) drobiazgowo zaprojektował system pracy pozwalający na maksymalny wyzysk, idealne połączenie wydajności i kontroli jednostki. Tayloryzm jest wszechobecny w naszym życiu i jest zawzięcie wtłaczany w polską rzeczywistość. System ten opiera się na bardzo wąskim podziale obowiązków, co powoduje, że jednostki systemu nie są w stanie zrozumieć jak system działa, nie są zdolne do formułowania wspólnych postulatów, organizowania związków zawodowych, tworzenia warunków pracy uwzględniających interesy grup pracowników.

Tayloryzm obecny jest także w edukacji. Rozbicie nauki na kilka etapów: szkoła podstawowa – gimnazjum – liceum – studia licencjackie – studia magisterskie służy rozbiciu więzi w trakcie nauki i spłyceniu poziomu edukacji. Uczniowie zamiast stopniowo pogłębiać wiedzę z danej dziedziny kilka razy powtarzają ten sam materiał powierzchownie. Wąski podział przedmiotów nauczania i brak budowania związków pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauki ogranicza uczniom i studentom, a potem dorosłym obywatelom, możliwość zrozumienia mechanizmów rządzących społeczeństwem, do czego wymagana jest wiedza interdyscyplinarna. Z równie dobrym skutkiem Tayloryzm jest stosowany w systemie opieki zdrowotnej.

Za pomocą wąskiej specjalizacji, wszechobecnych procedur, rozmywających indywidualną odpowiedzialność, osiągnięto znaczną redukcję kosztów świadczonej pomocy medycznej, jak również znacznie obniżono poziom świadczonych usług medycznych, tworząc za parawanem służby zdrowia maszynę do zabijania, regulatora populacji. Jesteście naocznymi świadkami tego procesu. Tayloryzm jest wykorzystywany podczas obecnej „pandemii” i jak sami widzicie to system pozwalający mordować ludzi za parawanem procedur i wytycznych.

Po raz pierwszy zastosowano osiągnięcia behawiorystów na wielką skalę podczas rewolucji październikowej, której celem było przejęcie kontroli nad Carską Rosją. Dokonano dekapitacji rosyjskich elit rękoma opętanych słabo wykształconych, podatnych na manipulację rzesz robotników i chłopów. Tak powstał nowoczesny kolonializm oparty na zdobyczach nauk społecznych, chirurgiczna operacja umieszczenia w łonie społeczeństwa „obcego”. Film Ridleya Scotta jest metaforą tego procesu. Nie da się ukryć, że był to wielki eksperyment, bo po raz pierwszy zastosowano inżynierię społeczną na taką ogromną skalę i na tylu płaszczyznach. Bacznie zatem śledzono przebieg tej historycznej przemiany. Opanowanie tak wielkiego państwa od wewnątrz wydawało się do tej pory niemożliwe. Doświadczenia zaprocentowały. Wykorzystano je i pogłębiano po 1945 roku w Polsce, równolegle w innych krajach Bloku Wschodniego, a potem w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej.

System szoku i przerażenia opracowany na Uniwersytetach świata zachodu wdrażano od 1917 roku zaraz po zwycięstwie Rewolucji, by dokonać takich zmian w państwie, aby mogła rządzić nim stosunkowo nieliczna, nowa elita nadzorców, jacy zajęli miejsce wymordowanej elity. Stosowano otwarty, publiczny terror, celowo, masowo mordowano ze szczególnym okrucieństwem, promowano ból i cierpienie, tak by zastraszyć jak najwięcej ludzi, złamać ludzkie charaktery, podeptać wszelką wrażliwość i empatię, obedrzeć ludzi z człowieczeństwa, by zbrodnia stała się czymś codziennym, a życie ludzkie przestało mieć jakąkolwiek wartość. Wyrywano ludzi z korzeniami, separowano od siebie wielopokoleniowe związki, deptano tradycję i wytworzoną przez wieki kulturę, antagonizowano narody żyjące w rosyjskim państwie. Ta strategia okazała się nadzwyczaj skuteczna.

Społeczeństwa, by przetrwać, zgodziły się na całkowite ograniczenie wolności. Sen behawiorystów stał się faktem. Równolegle, dokonano gigantycznych przeobrażeń w kulturze wycierając jej dorobek jak słowa zapisane ołówkiem. Tak skonstruowano radzieckiego człowieka, który do dziś żyje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To była ważna część tego potwornego eksperymentu. Psychologowie i socjologowie od lat spierali się bowiem o to czy można wyprodukować człowieka tak jak produkuje się masowo rzeczy na taśmie produkcyjnej. Okazało się że można.

Z czasem, w państwach którym wszczepiono wirusa komunizmu lub socjalizmu, zaczęto odchodzić od stosowania okrucieństwa, obawiając się wybuchu społecznego, na rzecz warunkowania zachowań ludzi za pomocą technik opracowanych przez E. Thorndike (1874-1949) oraz B.F. Skinnera (1904-1990) – ojców warunkowania instrumentalnego. Stopniowo ZSSR, Polskę, i inne państwa „demokracji ludowej” przekształcono w klatki, w których tresowano całe grupy społeczne. Behawioryzm instrumentalny oparty jest na kwadracie wzmocnień. W tym kwadracie mamy cztery boki, cztery bodźce wzmacniania zachowania lub wygaszania zachowania ludzi oraz nagrodę lub karę. System donosicielstwa, rozbudowany w Polsce po 1945 roku do niewiarygodnych rozmiarów, a także obecnie, jeszcze większy po 1989 roku, oparty był i jest właśnie na kwadracie wzmocnień.

Szczególną wagę w tresurze ludzkich szczurów przywiązywano i przywiązuje się do istotnych obszarów działania państwa – resortów siłowych, wymiaru sprawiedliwości, aparatu urzędniczego, służby zdrowia, systemu edukacji. Służba władzy promowana jest awansem zawodowym, szybkim pokonywaniem szczebli kariery naukowej, przywilejami, prawem do korupcji, łapówek, nadużywania władzy, z kolei opór oznacza represje, infamię, ból i utratę majątku. Symbolem kwadratu wzmocnień w powojennej Polsce były i są specjalne telefony na biurkach sędziów, prokuratorów, urzędników, ludzi służb, wojskowych, których dzwonek oznacza obietnicę nagrody za odpowiednie, podłe zachowanie, za zniszczenie człowieka, za nieuczciwość. Sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy, pracownicy służb i wojska, wyczekiwali i wyczekują dzwonka jak dzieci prezentu pod choinkę.

Bardzo skutecznie połączono dorobek nauki socjologii i psychologii z instrumentami finansowymi, narzędziami używanymi do kontroli popytu i podaży pieniądza, które włączono do kwadratu wzmocnień. Za pomocą wielkiej inflacji w 1922 roku oraz kryzysów z 1927 roku i z 1929-32 roku stworzono niemieckiego nazistę. Obawiam się, że żaden naród na świecie nie oparłby się takiemu intensywnemu procesowi warunkowania. Oczywiście Niemcy to zadanie ułatwili , przekonani o swojej wyjątkowości. To ciekawa sprawa, że w tym samym czasie budowano sowieckiego komunistę i niemieckiego faszystę. W obu przypadkach użyto tej samej behawioralnej matrycy. Na masową skalę „wyprodukowano” rzesze ludzi przekonanych o wielkości swoich państw i narodów.

Behawioryści mawiali: „przekonajcie prostego człowieka o tym , że wypełnia dziejową misję, a będzie zdolny do wszystkiego”.

To było niezbędne do tego by prości obywatele złożyli ofiarę ze swojego życia na ołtarzu tej wielkości, w rzeczywistości realizując wyłącznie plany przebiegłej elity. Umiejętne przesuwanie skali wartości pozwala zdusić instynkt samozachowawczy. Proces ten przypomina odurzanie narkotykiem. Badania dowodzą, że stan organizmu pod wpływem propagandy, silnych bodźców warunkujących stadne ludzkie zachowania, wywołuje dokładnie te same reakcje chemiczne w organizmie, uczucie euforii, poczucie wyjątkowości, przekonania o swojej sile stępiających z jednej strony instynkt samozachowawczy, z drugiej zaś rodzących niebywałą brutalność, zdolność do niewyobrażalnego okrucieństwa. Ludzie zostali w ten sposób całkowicie oddzieleni od człowieczej powłoki, stali się zdolni do ludobójstwa. Ten sam mechanizm budowania przeświadczenia o wielkości i wyjątkowości, jest do dziś stosowany w sukcesem w mocarstwach obecnych czasów.

Mechanizm otumaniania mas stosowany jest obecnie przy wdrażaniu ideologii gender. Ta sama technika używana jest do programowania masowych reakcji w handlu, promowania mód i trendów, manipulowania wyborami.

Wracajmy jednak do socjologii i psychologii. Gwałtowny rozwój radia i telewizji, a obecnie internetu, ich upowszechnienie, wymagały opracowania kolejnych technik manipulacji. Tak zrodziła się komunikacja perswazyjna Szkołę łączącą socjologię i psychologię reprezentują:

▪️Carl Hovland (1912-1961),
▪️Harold Lasswell (1902-1978),
▪️Kurt Zadek Lewin (1890-1947),
▪️Leon Festinger (1919-1989),
▪️Roger Barker (1903-1990),
▪️Bluma Zeigarnik (1901-1988),
▪️Morton Deutsch (1920-2017),
▪️Irving Janis (1918-1990),
▪️Martin Fishbein (1936-2009),
▪️W.J. McGuire (1925-2007).

Ten dział socjo-psychologii bardzo dynamicznie rozwija się do dziś (ze zrozumiałych względów). Każda szkoła wyższa na zachodzie ma rozbudowaną katedrę socjopsychologii. Dokonania poprzedników rozwijają dzisiaj Robert Craig, John.T.Cacioppo, George Kelly, Icek Ajzen, J.Z. Rubin, W.W.Wilmot, J.L.Hocker i wielu innych.

Komunikacja perswazyjna opiera się na pięciu regułach stymulowania zachowań jednostek, grup i całego społeczeństwa.

Pierwsza to reguła wzajemności, równie skuteczna w stosunkach interpersonalnych, jak i w operacjach na społeczeństwie. Mnie interesuje przede wszystkim wykorzystanie tej techniki przez władzę, więc pozostałe reguły także będę starał się zobrazować w tym świetle. Reguła wzajemności, rzecz polega na tym, że rząd stwarza przekonanie o tym, że uczynił coś dobrego dla obywateli. Tak buduje się afirmację społeczną dla poczynań rządu i rządzących, która jest rodzajem odwzajemnienia, przeświadczenia o tym, że rząd zrobił coś dobrego dla obywateli (zazwyczaj jest to przeświadczenie nieprawdziwe). Rząd ma szeroką gamę gestów i pustych aktów za pomocą, których może takie przeświadczenie o czynieniu dobra stwarzać. Widzicie je na co dzień.

Druga reguła to zasada zaangażowania i konsekwencji. Doskonałym przykładem zastosowania tej reguły są kredyty frankowe. Wszyscy doskonale wiedzą, że nie są one kredytami i są nieuczciwe. Wykorzystuje się zaangażowanie klientów do wykonania takiej haniebnej umowy powołując się na zasadę pacta sunt servanta (zasada przestrzegania umowy), podpisałeś umowę – płać. Oczywiście przestrzegać umów muszą tylko słabsi, czyli konsumenci. Zaangażowałeś się, wziąłeś kredyt to ponoś konsekwencje. Gdybyśmy tak odwrócili tę regułę w druga stronę to okaże się, że żaden bank nie będzie tej zasady zaangażowania i konsekwencji honorował (nie jest głupi). Podobnie jest z rządem, skoro rząd został uformowany przez większość wybraną wymaganą liczbą głosów w wyborach powszechnych (reguła zaangażowania) to społeczeństwo musi respektować poczynania tak wybranej władzy niezależnie od tego co ona robi (reguła konsekwencji). Ten mechanizm jest tarczą osłaniającą wielką kradzież, układy godzące w interesy społeczeństwa, skorumpowane rządy, agentów obcych państw jacy przeniknęli na szczyty władzy.

Dobrym przykładem będzie tutaj zrzeczenie się przez „polski rząd”, kontrolowany przez władze ZSSR, roszczeń do Niemiec za szkody wywołane przez II wojnę światową, niekorzystny dla polski pakt klimatyczny, czy w końcu spisek zawiązany z celu wypłacenia środowiskom Holocaust Industry 330 mld USD. Rząd, partia kontrolująca parlament, będą ustanawiać, za wielkie łapówki, korzystając z reguły zaangażowania i konsekwencji, prawa dla wybranych grup interesu, dla korporacji, a opór obywateli zwalczać będą argumentem:

„Wybraliście nas, no to musicie akceptować wszystko co robimy, także to co wam się nie podoba”.

Trzecia reguła to zasada społecznego dowodu słuszności oparta na odruchu stadnym (Vernon Smith, Gerry Suchanek oraz Arlington Williams). Za racjonalne wnioskowanie odpowiedzialna jest w głównej mierze kora mózgowa, a ściślej – zazwyczaj jej lewa półkula. Pień oraz układ limbiczny kontrolują impulsy oraz emocje inicjujące akcje mające na celu wywołanie zachowań ratujących życie bądź podtrzymujących je. Pień mózgu wraz układem limbicznym odpowiadają za powstawanie naszych stadnych reakcji takich jak walka, ucieczka, zachowania terytorialne czy instynkty żywieniowe. Emocje inicjowane przez prymitywne struktury naszego mózgu nie są modyfikowane przez refleksję bądź przemyślenia. Są „czystymi” reakcjami na bodźce z otaczającego nas środowiska i z tego właśnie korzysta nader często rząd. Impulsy emocjonalne pochodzące z prymitywnych struktur mózgu skłaniają nas do poszukiwania sygnałów i informacji emitowanych przez inne osobniki naszego gatunku. Motywują nas, by nasze odczucia i zachowanie pasowały do przekonań i zachowań otaczającej nas społeczności.

Potrzeba przynależności oraz bycia akceptowanym przez grupę są szczególnie istotne dla życia każdego człowieka. Naśladowanie zachowania zastępuje racjonalne myślenie najczęściej wtedy, gdy brak nam odpowiedniej wiedzy lub nasza logika jest niewystarczająca do pełnego zrozumienia aktualnej sytuacji. Tę regułę wykorzystuje się do formatowania zachowań społecznych, eliminowania zagrożeń dla władzy, deptania indywidualizmu, ośrodka niezależnej myśli i krytycznej oceny. Ta technika nagradza i stymuluje pożądane, powielane wzorce zachowań, jest silnie związana z kwadratem wzmocnień, o którym pisałem wyżej, z narzędziami warunkowania instrumentalnego. Tę regułę wykorzystuje się na wielką skalę w handlu, na giełdzie. Za jej pomocą powielono idee faszyzmu i komunizmu, a obecnie wdraża się przy jej zastosowaniu ideologię gender.

Kolejna reguła to reguła lubienia i sympatii. To oczywiste że członkowie rządu, politycy, muszą czynić wszystko by uchodzić za ludzi sympatycznych, serdecznych, otwartych, uczciwych i szlachetnych. Mamy więc spotkania z chorymi dziećmi, zaangażowanie w akcje charytatywne (WOŚP), serdeczne powitania, nadmierne okazywanie szacunku, elegancję i rytuały, tak powszechne w dyplomacji.

Ostatnia reguła to jedna z najważniejszych reguł rządzenia – reguła autorytetu. Stwarza się przeświadczenie, że ludzie o określonej pozycji, posiadający tytułu naukowe, ludzie znani z aren sportowych, estrady, teatru, profesorowie, lekarze, sędziowie, nauczyciele nie są zdolni do kłamstwa i manipulacji, że są uczciwi i prawi. Naiwność ludzka nie zna granic. Za pomocą tej reguły można przeforsować szkodliwe dla społeczeństwa rozwiązania, wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, narzucić swój punkt widzenia, a przede wszystkim zwyczajnie okraść społeczeństwo za jego zgodą. Media, telewizje TVN, Polsat czy TVP mają stałe grono autorytetów, specjalistów od wciskania ciemnoty przy użyciu znanego nazwiska, lub tytułu naukowego przed nazwiskiem. Tak z grubsza wygląda technika sprawowania władzy, system pięciu reguł socjopsychologii, systemu niestety wykorzystywanego do skoku na kasę publiczną. Nie trzeba wytrychów, wiertarek, młotków i gwoździ, wystarczy dobrać się do ludzkiego mózgu.

Rozwój internetu, skracającego pole manipulacji, zejście na drugi plan telewizji i radia zmusił socjologów, psychologów i ich potwornych wspólników do innego spojrzenia na ich dziedziny, do poszukiwania narzędzi manipulacji poza systemem mediów, tradycyjnych metod oddziaływania na człowieka. Od lat prowadzone są badania nad wpływem fal radiowych, elektromagnetycznych, mikrofal na zachowania ludzi. Okazuje się, że najbardziej niebezpieczne dla człowieka są częstotliwości do 10 kHz. Jest tak dlatego, gdyż procesy biologiczne w organizmie człowieka działają w podanym zakresie częstotliwości (np. ruchy jonów związanych z enzymami układu odpornościowego i innych systemów zapewniających równowagę organizmu).

Wpływ fal elektrycznych, radiowych i mikrofal objawia się u ludzi zaburzeniem rozmnażania się komórek (cyklu mitotycznego), zmianą poziomu hormonów, neuroprzekaźników, cytokin, zaburzeniem przekaźnictwa związanego z jonem wapniowym, nasileniem reakcji wywoływanych przez wolne rodniki.

Oddziaływanie na organizm wysokich fal BETA w przedziale od 20 do 36 Hz powoduje stany nadaktywności. Poziom adrenaliny zaczyna wzrastać już przy częstotliwości powyżej 12Hz i proporcjonalnie podnosi się do natężenia fal. W efekcie dochodzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, wzrostu napięcia mięśniowego połączonego z uczuciem głębokiego stresu, co może objawiać się silnymi stanami depresyjnymi. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że takie oddziaływanie może powodować masowe stany paniki , chaosu, prowadzić do zachowań destrukcyjnych, dezorganizacji życia prywatnego i publicznego. Ta technika pozwala ujarzmiać ludzi przez wywoływanie stanów lękowych, przez niezdolność do podejmowania racjonalnego oporu wobec władzy. Już w 1968 roku radzieccy naukowcy ogłosili publicznie, że precyzyjnie ustalili które częstotliwości impulsów pola elektromagnetycznego wspomagają mentalnie i fizjologicznie ludzki organizm, a które wyrządzają mu szkodę. Ludzki mózg działa w w zakresie fal ELF, technologia oparta na emisji takich fal zdolna jest zatem znacznie obniżyć sprawność umysłową ludzkiego mózgu, a nawet doprowadzić do całkowitego zaburzenia funkcjonowania umysłu.

To niestety nie jest już sciencia-fiction, od lat testuje się różne urządzenia naśladujące fale mózgowe, bada możliwość przekazywania słów i zdań przez urządzenia do mózgu, a co za tym idzie próbuje czytać ludzkie myśli. Pierwsze urządzenie do czytania ludzkich myśli zostało skonstruowane na początku lat 70-tych (1973). W Walter Reed Army Mdeical Center w USA, przeprowadzono liczne eksperymenty przesyłu zakodowanej informacji do przebywającego w dźwiękoszczelnej komorze doktora Josepha.C.Sharpa. Użyto impulsowego mikrofalowego audiogramu, nadawanego w częstotliwości 300 Mhz-3 GHz. Wysyłane w ten sposób słowa docierały do mózgu doktora Sharpa i rozumiał on je doskonale. Najpierw przeprowadzano eksperymenty przekazywania pojedynczych słów, zdań. Potem podjęto skuteczne próby komunikacji pozawerbalnej. Uważam, że rządy mocarstw dysponują już dziś urządzeniami do skanowania ludzkich mózgów i czytania ludzkich myśli.

Ewolucja tych instalacji świadczy o sukcesie indywidualnych i grupowych eksperymentów w zakresie przesyłania do ludzkiego mózgu „zakodowanych” informacji, wywołujących pożądane reakcje ludzi. O tym, że przełomu w tej dziedzinie nauki dokonano na początku lat 70-tych świadczy budowa pierwszego systemu zdolnego do masowej stymulacji ludzi za pomocą fal. Na początku lat 80-tych, w USA rozpoczęto budowę systemu GWEN (Ground Wave Emergency Network), systemu wież awaryjnej komunikacji podziemnej. Wieże mają po 100 m wysokości i i są połączone przewodami emitując fale niskich częstotliwości (VLF), rozchodzącymi się promieniście we wszystkich kierunkach, w tym kilka metrów pod ziemią. Takich wież jest obecnie blisko 100 na terenie USA. To oczywiste, że wieże te nie służą do awaryjnego komunikowania się na wypadek wojny nuklearnej. Doktor medycyny Robert O. Becker, nominowany dwukrotnie do nagrody nobla za prace nad biologicznymi efektami elektromagnetyzmu oznajmił publicznie, że GWEN powiązany z rezonansem cyklotronowym to doskonały system pozwalający na niezwykle skuteczne wpływanie na zachowanie ludzi. Innymi słowy to precyzyjny system warunkowania ludzkich zachowań, kontroli populacji na niespotykaną dotąd skalę.

Jak widzicie mamy postępujący po sobie ciąg wydarzeń, od przypadkowego wykrycia interferencji pomiędzy ludzkim organizmem, a częstotliwościami (Tesla), do zbudowania systemu umożliwiającego warunkowania zachowań ludzi na masową skalę za pomocą fal radiowych, elektromagnetycznych i mikrofal, w obrębie danego państwa. Posunięto się dalej projektując system zdolny do wpływania na zachowania ludzi jednocześnie na całym świecie. Projektowanie i budowa takiego systemu przekonuje, że idea jednego rządu światowego nie jest fikcją, bo nie tworzy się narzędzi bezużytecznych. Tym narzędziem jest HAARP.

Pionierami badań nad wykorzystywania energii elektromagnetycznej do kontrolowania ludzkiego zachowania byli Jose Delgado (1915-2011), W. Ross Adey (1922-2004), oraz Wolder Penfield (1891-1976). Rozpoczęli oni prace w tej materii w latach 60-tych ubiegłego wieku. Po wielu eksperymentach, używając elektrod wszczepionych do mózgu (ESB – Electrical Stimulation of the Brain), stwierdzili, z pełnym przekonaniem, że można kontrolować ludzkie odruchy, reakcje umysłowe, oraz wywoływać zachowania ludzi nie do odróżnienia od tych jakie byłyby ich udziałem gdyby nie byli stymulowani „z zewnątrz”. Przy tym stwierdzili, że człowiek jest całkowicie bezbronny wobec tych technik warunkowania jego zachowań, nie dysponuje jakimikolwiek biologicznymi mechanizmami zdolnymi je powstrzymać, albo ograniczyć ich skutki.

Delgado podczas przesłuchania przed Kongresem powiedział:

„Człowiekowi może wydawać się, że najważniejsze jest jego własne istnienie, ale to tylko jego osobisty punkt widzenia. Brakuje w nim perspektywy historycznej. Człowiek nie ma prawa do rozwijania zdolności umysłowych na własną rękę. Ten rodzaj liberalnej orientacji cieszy się niestety wielką popularnością. Musimy kontrolować funkcjonowanie mózgu elektronicznie” („Congressional Record” No.26, Vol.118 z 24.02.1974 roku).

Jaka była reakcja na słowa Delgado? Rządowe agendy sfinansowały jego pracę! Nie może dziwić zatem, że już w roku 1978 rozpoczęto liczne eksperymenty na niczego nieświadomych mieszkańcach USA i Kanady.

HAARP z biegiem czasu, stał się przede wszystkim bronią masowej zagłady – bronią geofizyczną, gdyż zdolny jest wywołać tsunami (Tajlandia, Japonia), trzęsienia Ziemi (Haiti, Turcja), huragany (Katrina), katastrofalne zmiany pogody, powodzie, susze (Iran, Australia). Pisałem o tym kilka razy, że GWEN i HAARP nigdy by nie powstały gdyby nie wspólna praca naukowców (Roland Zinurowicz Sagdiejew) USA i ZSSR, ponad 9 lat eksperymentów z wielkim magnesem zamontowanym na stacji Gomel na Białorusi w latach 1978-1986, podłączonym do elektrowni w Czernobylu.

Pod koniec lat 60-tych, po tysiącach eksperymentów na ludziach, ostatecznie ustalono, że u człowieka występują cztery grupy częstotliwości fal mózgowych, z których każda wiąże się z innym stanem psychicznym. Beta (13-30 Hz) to normalny stan świadomości, nasza codzienność. Przy górnej granicy około 30 Hz występują stany pobudzenia jak gniew, strach, stres. Druga grupa alfa (8-13 Hz) to stan relaksu, to stan idealny do nauki, czynności umysłowych wymagających skupienia. Trzecia theta (4-7 Hz) łącza się z wyobraźnią, wspomnieniami, stanem wewnętrznego skupienia (medytacja). I ostatnia delta (0,5-4 Hz) to fale snu, stan w jaki wprowadza człowieka szyszynka.

RAND Corporation (organizacja badawcza znana z dużego wkładu w naukę w zakresie sztucznej inteligencji i internetu), think tank związany z wojskiem (siły powietrzne) w 1970 roku opublikował dwa raporty „Krótki przegląd literatury na temat wpływu mikrofal o małym natężeniu na układ nerwowy”. Według raportu nietermiczne mikrofale, skierowane na ludzi za pomocą odpowiednich nadajników (5G) mogą wywoływać, według potrzeb, drażliwość, utratę pamięci, zmęczenie, bóle głowy, drgawki, halucynacje, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia funkcjonowania zmysłów: widzenia, słuchu, czucia, smaku.

W 1974 r. światło dzienne ujrzała monografia J.F.Schapitza pod tytułem Psychotronics in Engineering (Psychotrnika w inżynierii). W tej pracy Schapitz wykazał, że za pomocą modulowanej energii elektromagnetycznej, mikrofal (5G) można swobodnie programować podświadomość człowieka, przy czym nieświadoma ataku osoba, poddana takiej formie perswazji, nie jest w stanie kontrolować komunikatów, poleceń kierowanych bezpośrednio do jej mózgu. Za pomocą tej technologii można precyzyjnie manipulować systemem wyborczym, bardzo dokładnie rozkładać głosy na kandydatów by zachować pozory rywalizacji i polaryzacji poglądów wyborców, zachęcać licznych klientów do zakupów w centrach handlowych i sieciach sprzedaży, tłumić każdy opór w zalążku, programować ludzi do zbrodni, agresji, zachowań destrukcyjnych.

O.Beckera i Gary’ego Saldena pod tytułem „The Body Electric : Electromagnetism and the Foundation of Life (Elektryczność ciała : elektromagnetyzm i podstawy życia) opisali proces kodowania ludzi za pomocą bezpośredniej ingerencji w ludzki mózg do popełnienia zbrodni. Jako przykład podali Marka Chapmana, który zamordował Johna Lennona.

W 1985 roku, w książce wydanej przez Roberta Potworna elita, do kontroli populacji, potrzebuje dużo mniejszego narzędzia, czegoś subtelniejszego, by można było pobawić się ludźmi na pilota. Nauka natychmiast zareagowała, oferując system 5G zintegrowany w system z mikrochipami (RFID), z pyłem nano smurt dust oraz tysiącami satelit na najniższej orbicie Ziemi. System ten pozwala nie tylko na precyzyjne śledzenie jednostki, jej lokalizację co do milimetra, ale także na przesyłanie komunikatów do mózgu, kodowanie zachowań, wywoływanie stanów wyuczonej bezradności i otępienia, a więc pacyfikowania społecznego oporu, strajków, manifestacji, ale co przerażające, do czytania naszych myśli w czasie rzeczywistym i selektywnej eliminacji ludzi.

Umieszczony w organizmie czip przekazywał będzie obraz i treść naszych myśli i wysłał zakodowany sygnał do stacji 5G, te dalej będą przesyłać je do wielkich serwerowni, tam całe nasze życie będzie rejestrowane, to co widzimy, słyszymy i o czym myślimy od urodzenia do śmierci. Jak pisałem, to wstęp do „uśpienia” populacji, przeniesienia jej do wirtualnego świata. Po zeskanowaniu umysłów ludzi sztuczna inteligencja i superkomputery zaczną nadpisywać, programować życie wszystkich ludzi na kuli ziemskiej i sukcesywnie ludzie będą podłączani do Matrixa.

Jako przykład zastosowania technologii 5G można podać napromieniowanie mikrofalami mieszkańców miasta Eugene w stanie Oregon w 1978 roku. Do napromieniowania ludzi użyto nadajnika marynarki wojennej znajdującego się w Kalifornii. Skutki tego napromieniowania opisał „Oregon Journal”, a śledztwo w tej sprawie przeprowadziła Federalna Komisja ds Komunikacji (FCC), w raporcie której odnotowano, że mikrofale były przyczyną zachorowań, bóli głowy, zmęczenia, bezsenności, zmian skórnych, trzasków w głowie, brzęczenia przypominającego wysokie zawodzenie.

Podobne doświadczenia prowadzono na obszarze Północno-Zachodnich Stanów USA i w Kanadzie w Ontario. Specjalny raport w tej sprawie sporządził dr Robert Beck, w którym stwierdził wykrycie masowych, alarmujących zmian w nastroju Kanadyjczyków. Inny naukowiec, William Bise prowadząc badania po drugiej stronie granicy, w swoim raporcie stwierdził niebezpieczne zmiany wzorców fal mózgowych u mieszkańców północno-zachodniego wybrzeża USA. Obaj naukowcy wskazali, że to wynik oddziaływania fal niskich częstotliwości emitowanych przez specjalne nadajniki (5G).

Były dyrektor CIA Richard Helms, podczas przesłuchań przed Kongresem, opisał powyższe eksperymenty jako rozwój zaawansowanych metod kodowania informacji, które można przekazywać określonej populacji. To stanowisko potwierdził dr W.Ross z Instytutu Badań nad Mózgiem Uniwersytetu w Kalifornii, jeden z pionierów badań nad interferencją pomiędzy falami mózgowymi i częstotliwościami elektromagnetycznymi, który przekonująco udowodnił, że zewnętrznie generowane sygnały mogą być przechwytywane przez fale mózgowe i dekodowane.

To jest przełomowy moment, przejście do zupełnie nowej formy kontroli i manipulacji poza tradycyjnymi metodami dotychczas wynalezionymi przez socjologów i psychologów. Rodzi się nowa dziedzina nauki, z połączenia fizyki kwantowej, matematyki, chemii, biochemii, socjologi i psychologii. Tak odbyliśmy, w ciągu zaledwie trzystu lat, podróż od bata, kajdan, do ultranowoczesnej technologii niewolącej ludzi zupełnie poza ich świadomością. To w zasadzie koniec tej drogi, cel – absolutne zniewolenie rodzaju ludzkiego – zostanie osiągnięty.

Dalej się już posunąć nie można, bo i nie ma po co. Opisana technologia uwięzi każdą istotę ludzką, wszystko co żyje na planecie w sposób absolutny i bezwzględny, utrwali władzę elit po kres dziejów. Pozostanie już tylko jedna zagadka – życie wieczne, którą elity ostatecznie rozwiążą najpóźniej do 2100 roku.

Autor: Dariusz Nejman

Dr. Roberto Petrella o COVID-19. Włoski lekarz ostrzega!

Pilne ostrzeżenie od włoskiego lekarza Dr. Roberto Petrella – 26.08.2020. Podajcie dalej

Dr. Roberto Petrella Doctor Specialized in Obstetrics and Gynaecology. Born on 05.05.1947 in Pratola Peligna (L’Aquila), he graduated in Medicine and Surgery on 09.04.1976 at the University of Milan. http://www.studiomedicopetrella.it


Wesprzyj nas i pomóż nam przetrwać w dobie cenzury internetu! Wpłać darowiznę na PayPal

5G, ludzie, maszyny, sztuczna inteligencja – Cyrus A. Parsa

Cyrus A. Parsa

Jest założycielem i dyrektorem generalnym organizacji AI, Loyal Guardian Security i The Social Programming Institute. Jest autorem wspaniałych książek na temat ingerencji AI (Sztucznej Inteligencji) w nasze życie. Człowiek, którego książki przeczytano m.in. w Białym Domu wyjaśnia nam jaki jest związek między systemami AI w naszych smartfonach (aplikacjami) a naszymi mózgami. Dowiemy się, czy system AI manipuluje, kontroluje czy przeprogramowuje myśli i zachowania ludzi. To dopiero wstęp do naszej edukacji na temat nowego zagrożenia, które nadchodzi ze strony Sztucznej Inteligencji (AI). Obecnie jesteśmy świadkami globalnego zatrzymywania informacji przed opinią publiczną, gdzie ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak daleko zaszła technologia AI i jak bardzo już za chwile zmieni nasze życie.

Jak Google może zniewolić Ludzkość używając sieci 5G i Technologii Kwantowej? Jaki jest związek Google, Alphabet, Deep Mind AI i Neurolink? Jak ludzkość może trafić pod całkowitą kontrolę i totalne programowanie poprzez bio-cyfrowe społeczne programowanie?

Znany badacz zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją od kilku lat twierdzi, że 5G nie jest przeznaczone dla ludzi – tylko jest przeznaczone dla maszyn. Cyrus A. Parsa, specjalista od AI, autor książek, artykułów i raportów, które czyta cały świat, łącznie z administracjami rządowymi i komórkami wywiadu, opowiada w jakim celu wdrażana jest sieć 5G. Kanał Cyrusa A. Parsa na YouTube  The AI Organization

Link do wersji oryginalnejhttps://youtu.be/tZ6Z-ZnxEgk

Czy i w jaki sposób wszystkim ludziom zagraża robotyka, drony, sztuczna inteligencja, 5G, rozpoznawanie twarzy i bio-cyfrowe programowanie społeczne? Instytut Spraw Obywatelskich jest taką prognozą ostrzegawczą związaną z nowymi technologiami telekomunikacyjnymi, w szczególności z technologią bezprzewodową 5G.

Wesprzyj nas i pomóż nam przetrwać w dobie cenzury internetu! Wpłać darowiznę na PayPal