Ted Kaczynski – Unabomber. Największe śledztwo w historii FBI

Theodore John Kaczynski, znany jako Unabomber – amerykański matematyk, ofiara programu MKultra, terrorysta. Od 1978 do 1995 roku Kaczynski wysyłał listy-bomby do różnych naukowców, pracujących jego zdaniem nad istotnymi elementami środowiska technologicznego.

Theodore Kaczynski zyskał sobie przydomek Unabomber, od kryptonimu UNABOM (UNiversity and Airline BOMbings). Przez blisko 20 lat wysyłał skonstruowane przez siebie ładunki wybuchowe, które zabiły 3 osoby, a raniły 29. Żyjąc w leśnej chacie w Montanie, nie pozostawiał po sobie żadnych śladów i skutecznie zwodził śledczych z FBI. Jak wybitnie inteligentny wykładowca matematyki na Uniwersytecie w Berkeley stał się seryjnym mordercą terroryzującym całe USA?

„Ze względu na udoskonalenie technik elity będą miały większą kontrolę nad masami, a ponieważ ludzka praca nie będzie już potrzebna masy będą zbędne, będą niepotrzebnym obciążeniem dla systemu. Jeśli elity będą bezwzględne mogą po prostu podjąć decyzję o eksterminacji ludzi. Jeśli będą humanitarne mogą używać propagandy lub innych technik psychologicznych lub biologicznych w celu zmniejszenia liczby urodzeń, aż do momentu gdy ludzkość stanie się wymarłym gatunkiem, pozostawiając świat elitom.

Albo, jeśli elity będą liberałami o miękkich sercach, mogą zdecydować, że odegrają rolę dobrych pasterzy dla reszty ludzkości. Kierunek ten realizował by się w zaspokajaniu fizycznych potrzeb wszystkich ludzi, wszystkie dzieci wzrastały by w warunkach psychologicznie higienicznych, każdy posiadałby zdrowe hobby, aby czymś go zająć a każdy kto mógłby być niezadowolony przechodziłby „leczenie” jego „problemów”. Oczywiście w takim świecie życie stało by się tak bezcelowe, że ludzie musieli by przejść proces zmiany biologicznej lub psychicznej albo proces usunięcia ich potrzeb władzy lub ich „uszlachetnienia” zamieniając je w nieszkodliwe hobby. Tacy zaprojektowani ludzie mogli by być szczęśliwi w takim społeczeństwie, ale z pewnością nie byli by wolni. Zostali by sprowadzeni do statusu udomowionych zwierząt” – pisał m.in. Kaczynski w swoim manifeście.

Słynny manifest antytechnologiczny, napisany przez człowieka, którego FBI poszukiwało prawie 20 lat za zamachy bombowe. Radykalna krytyka cywilizacji technologicznej, ukazanie jej słabości i błędów, nakreślenie dróg wyjścia z sytuacji. Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Żadnych banałów, sloganów i recept znanych z nudnych książek przedstawicieli establishmentu. Nie znajdziesz tu postawy „za, a nawet przeciw”. Manifest wojownika naszych czasów. Jeden z najsłynniejszych tekstów końca XX wieku.

Manifest – Theodore Kaczynski 1995
„Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość”