Szumowski współpracował w 2018 roku z szefową firmy Pfizer POLSKA

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zainaugurował ogólnopolską debatę na temat przyszłości ochrony zdrowia i potencjalnych kierunkach zmian. W Radzie Programowej znaleźli się m.in. ekonomiści, pracownicy ochrony zdrowia, pacjenci, przedsiębiorcy i byli ministrowie zdrowia. Do grona ekspertów, jako jedyna przedstawicielka branży farmaceutycznej, na zaproszenie Ministra Zdrowia, dołączyła Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Pfizer Polska Sp. z o. o., wiceprezydent Pracodawcy RP, prezes Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

„W tym roku na sfinansowanie systemu ochrony zdrowia będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB” – przewiduje ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018. Nakłady na zdrowie mają wzrastać w kolejnych latach do poziomu 6 proc. PKB w 2025 r. Resort zdrowia szacuje, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat obowiązywania tej ustawy do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 500 mld zł.

„Takiego tempa wzrostu nakładów na zdrowie nie było nigdy” – powiedział, podczas spotkania, minister zdrowa Łukasz Szumowski.

„Ten wzrost jest tak duży, że mamy obowiązek rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami o tym, jak te pieniądze spożytkować”.

Prace Rady Programowej skupią się na inwestycjach przynoszących konkretne rezultaty. W ramach prac rady Programowej ma powstać strategiczny dokument dotyczący przyszłego kształtu ochrony zdrowia w Polsce.

„Chcemy przedyskutować jakich rozwiązań oczekują Polacy przy tym bezprecedensowym wzroście nakładów. Soczewka, przez którą chcę patrzeć jest pacjent” – deklarował minister.

„Chcemy określić długoterminowe cele i chociaż napisać harmonogram jak je realizować niezależnie od tego kto będzie ministrem zdrowia. Zdrowie to nasze dobro narodowe, a zwiększenie nakładów to inwestycja w nas samych. Liczę na to, że ta debata odpowie na podstawowe pytania” – podkreślał Ł. Szumowski.

Kto wśród zaproszonych ekspertów?

W komitecie organizacyjnym dot. ogólnonarodowej debaty znaleźli się m.in.: dr M. Gałązka-Sobotka, prof. Górski, prof. Paruch, prof. Czauderna. Komitet zaproponował kandydatów do szerokiej rady programowej. Wśród członków są eksperci od zdrowia, ekonomii, przedstawiciele zawodów medycznych, pacjentów, przedsiębiorców, byli ministrowie zdrowia. Pełna lista dostępna jest poniżej.

Zdrowie priorytetem ale strategia dopiero w połowie przyszłego roku.

Tematy, którymi zajęli się zaproszeni do debaty eksperci to m.in. pacjent i system, działanie opieki medycznej, medycyna, finanse, gospodarka, innowacje, technologie, własność, system ochrony zdrowia – strategia.

Rada programowa pracowała w podgrupach tematycznych, ze wsparciem ekspertów. Na końcu miał powstać dokument strategiczny dotyczący przyszłego kształtu ochrony zdrowia. Debata trwała do połowy 2019 roku.

Członkowie Rady Społecznej ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”:

▪️Beata Ambroziewicz
▪️Roman Badach-Rogowski
▪️dr Marek Balicki
▪️prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
▪️Jakub Banaszek
▪️Jarosław Biliński
▪️prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
▪️dr Jarosław Drobnik
▪️prof. dr hab. Dariusz Dudek
▪️dr hab., prof. nadzw. Jarosław Fedorowski
▪️prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
▪️dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
▪️gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
▪️prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
▪️dr Jacek Grabowski
▪️dr hab. n. med. Marcin Grabowski
▪️dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzmann
▪️Dorota Hryniewiecka-Firlej
▪️dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki
▪️prof. dr hab. n. hum. Józefina Hrynkiewicz
▪️Andrzej Jacyna
▪️prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
▪️Urszula Jaworska
▪️dr n. med. Grzegorz Juszczyk
▪️Joanna Kopcińska
▪️Krzysztof Kopeć
▪️Jerzy Kozłowski
▪️dr hab. n. med. prof. nadzw. Romuald Krajewski
▪️Waldemar Kraska
▪️dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Krawczyk
▪️Halina Kutaj-Wąsikowska
▪️Barbara Kutryba
▪️Tomasz Latos
▪️dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
▪️Stanisław Maćkowiak
▪️Zofia Małas
▪️dr Marcin Mikos
▪️prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
▪️Maria Ochman
▪️prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
▪️prof. dr hab. n. społ. Waldemar Paruch
▪️dr hab. n. praw. Jakub Pawlikowski
▪️Bolesław Piecha
▪️Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
▪️dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
▪️Krystyna Ptok
▪️dr n. med. Elżbieta Puacz
▪️dr n. med. Konstanty Radziwiłł
▪️Adam Rozwadowski
▪️Elżbieta Rucińska-Kulesz
▪️Anna Rulkiewicz
▪️Robert Rusak
▪️prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński
▪️prof. dr hab. Christoph Sowada
▪️dr n. med. Zdzisław Szramik
▪️Anna Śliwińska
▪️dr hab. n. praw. prof. nadzw. Marek Świerczyński
▪️dr hab. n. med. Tomasz Tomasik
▪️dr n. med. Piotr Warczyński
▪️Krystyna Wechmann
▪️prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
▪️prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
▪️Andrzej Zapaśnik
▪️prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
▪️prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Źródła:
Pfizer.com.pl
Polityka Zdrowotna