Covidianizm jako nowa religia

Badania socjologiczne, a zwłaszcza psychologiczne pokazują, że jednym ze skutków Operacji Pandemia jest wytworzenie się osobliwych zachowań społecznych związanych ze swoistą wiarą w wirusa.

Zachowaniom tym towarzyszy stan świadomości zbliżony do tego, jaki dostrzec można u fundamentalistów religijnych i fanatycznych wyznawców mesjanistycznych ideologii w rodzaju komunizmu. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stosunek do osób mających inne poglądy w tej kwestii – np. są sceptykami wobec tych czy innych obiegowych opinii – który jest typowy dla istniejącego w wielu religiach traktowania innowierców jako zasługujących na karę heretyków.

Religia covidianizmu może rozwijać się jedynie u tych osób, które są wyznawcami mitów, a więc wierzą w to, że władza jest demokratyczna i służy ludziom, media i naukowcy czy eksperci są wiarygodnym źródłem informacji i obiektywnej wiedzy, a w świecie panuje swobodna konkurencja zarówno w sferze ekonomicznej, jak i na poziomie rozpowszechniania informacji. Zwątpienie w którykolwiek z tych mitów sprawia, że przyjęcie religii covidianizmu staje się trudne lub niemożliwe.

Covidianizm, jak każda religia, również świecka, ma swój zestaw prawd wiary, których podważania pociąga za sobą atak. Te prawdy wiary można ująć następująco:

▪️ Wirus Sars-Cov-2 wywołujący chorobę COVID jest absolutnie wyjątkowym wirusem, nieporównywalnym z jakimkolwiek innym (porównanie go do wirusa grypy jest ciężką herezją).

▪️ Choroba COVID jest absolutnie wyjątkową chorobą, nieporównywalną z jakąkolwiek inną, w tym nowotworami, chorobami układu krążenia, cukrzycą czy „banalnymi” chorobami górnych dróg oddechowych, jak angina, grypa czy zapalenie płuc.

▪️ Pandemia wirusa Sars-Cov-2 jest absolutnie wyjątkowa w dziejach, porównywalna jedynie z epidemią „hiszpanki” bądź średniowieczną „czarną śmiercią”.

▪️ Wirus jest straszliwie zaraźliwy i bardzo śmiertelny. Jeśli dane mówią coś innego, to albo są fałszowane, albo nie mają znaczenia, ponieważ zarażenie się absolutnie wyjątkowym wirusem, a także śmierć wskutek zarażenia się absolutnie wyjątkowym wirusem są również absolutnie wyjątkowe i nie mogą być z niczym porównywane.

▪️ Wszystkie opinie na temat wirusa wygłaszane przez ludzi związanych z WHO bądź oficjalnymi władzami narodowymi lub międzynarodowymi są absolutnie prawdziwe, co najwyżej oficjalne władze mogą zaniżać liczbę zarażonych bądź ofiar (dotyczy to np. Chin).

▪️ Najbardziej skutecznym sposobem chronienia się przed absolutnie wyjątkowym wirusem są maski zasłaniające usta i nos. Maski chronią i nas, i innych, a poza tym, noszone starannie i możliwie jak najczęściej są symbolem przynależności do wspólnoty covidian (pełnią więc taką rolę jak burki u muzułmańskich kobiet, jarmułki u wyznawców judaizmu czy krzyże u chrześcijan).

▪️ Ten, kto nosi maskę, daje tym samym wyraz swojej troski o innych i automatycznie może być uznany za dobrego. Nienoszenie maski jest równoznaczne z morderstwem i byciem złym.

▪️ Ostatecznym spełnieniem jest uzyskanie szczepionki, którą powinien otrzymać każdy, niezależnie od jego woli (szczepionka traktowana jest jako rodzaj chrztu, który pozwala ludziom obmyć się z grzechów – zakażenia – i wkroczyć do nowego lepszego świata).

Analiza komentarzy na forach internetowych ujawnia wielu głęboko zaangażowanych wyznawców covidianizmu, których fundamentalizm wyraża się m.in. w brutalnych i często wulgarnych atakach na „innowierców” czy „wolnomyślicieli”, którym życzy się zazwyczaj choroby lub śmierci, sugeruje się też zamknięcie w obozach bądź instytucjonalną likwidację. Co ciekawe, postawy takie spotyka się dość często wśród ludzi o tzw. postępowych i liberalnych poglądach, którzy w innych dziedzinach nawołują do otwartości i tolerancji.

Źródło: Operacja pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm