Proszę Państwa proszę przestać wierzyć w prawo telewizyjne!

Oglądanie telewizji szkodzi na samodzielne myślenie!

Proszę pamiętać, iż od posłuszeństwa zginęło więcej ludzi niż od rewolucji!!!

Proponowany (jeszcze nie jest wprowadzony!!!) przez MZ zakaz przemieszczania się od godz. 19:00 31.12 2020 r. do 6:00 01.01 2021 r. jest niezgodny z Konstytucją, BEZPRAWNY, gdyż:

zgodnie z art. 52 ust. 1 Konstytucji „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dalej w art. 52 ust. 3 wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Wprowadzenie tzw. „godziny policyjnej” będzie nielegalne i nielegalne będzie egzekwowanie zakazu poruszania się i nakładania jakichkolwiek kar.

Ograniczenia wolności poruszania może nastąpić tylko przez wprowadzenie STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 233 UST. 1 KONSTYTUCJI: w stanie klęski żywiołowej można ograniczyć prawa określonej w art. 52 ust. 1 (wolności poruszania się).

Autor: Radca prawny Anna Kubala